Giải Kiến trúc xanh Việt Nam 2017-2018

Ngày nhận giải 20.4.2018

Giải chuyên đề: Tính xã hội - nhân văn bền vững cho tác phẩm: Hoa Rừng

 Vassilis Sgoutas Prize

Ngày nhận giải 6.9.2017

Vassilis Sgoutas Prize (UIA) ghi nhận những đóng góp vô giá trong sáng tạo kiến trúc cho người nghèo ở nông thôn và vùng núi

World Architecture Festival 2015 - civic & community

Ngày nhận giải 19.10.2016

Vòng chung kết các năm : 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016 / Giải Nhất năm 2015 : Công cộng & Cộng đồng

UIA

Ngày nhận giải 18.10.2016

Vòng chung kết các năm : 2013. 2017 / Giải thưởng : 1996

Green Good Design 2012 2013 2015 2016

Ngày nhận giải 18.10.2016

Các năm: 2012. 2013. 2014. 2015. 2016

Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2006 2007 2009 2011 2017

Ngày nhận giải 29.6.2016

Các năm: 2007. 2009. 2011. 2013. 2015. 2017

Arcasia Award for Architecture 2013 2014 2016 2017

Ngày nhận giải 20.6.2016

Các năm: 2013. 2014. 2016. 2017.

The International Architecture Award

Ngày nhận giải 15.7.2015

Các năm: 2012. 2015.

Futurarc 2012 2015

Ngày nhận giải 26.5.2015

Các năm : 2012. 2015. 2017.

Terra Award

Ngày nhận giải 22.4.2015

Vòng chung kết : 2015

ASHUI AWARD - Kiến trúc sư của năm 2015

Ngày nhận giải 9.3.2015

Kiến trúc sư của năm 2015

Giải thưởng Bùi Xuân Phái 2010

Ngày nhận giải 10.10.2010

Cuộc thi Vì thủ đô Hà Nội hôm nay và ngày mai

Ngày nhận giải 4.5.2010

Cuộc thi Thiết kế kiến trúc Nhà quốc hội

Ngày nhận giải 8.1.2008

Giải thưởng : 2008

World triennial of architecture

Ngày nhận giải 19.6.1994

Awarded : 1994

SIA - GETZ Prize 2016

Ngày nhận giải

Giải thưởng SIA-Getz dành cho kiến trúc nổi bật khu vực châu Á

4 Architecture Master Prizes (AMP)

Ngày nhận giải

Gold winner in category Resort Buildings Arcasia Award for Architecture

Ngày nhận giải

Winner of The Robert Matthew Prize for Sustainable and Humane Environments | UIA Triennal Prizes

Ngày nhận giải

 Futurarc Green Leadership Awards

Ngày nhận giải